Přírodní látky - úvod

DEFINICE

    Za přírodní látky se považují organické sloučeniny, které jsou produkty chemických reakcí probíhajících v buňkách organismů. Některé z přírodních látek jsou jednoduché organické sloučeniny, jiné naopak velmi složité makromolekulární látky.

Přírodní látky se zpravidla dělí do skupin podle svého chemického složení a struktury, popř. funkcí, které plní v živém organismu.

Přírodní látky
energetické živiny biokatalyzátory nukleové kyseliny alkaloidy
tuky sacharidy bílkoviny vitamíny enzymy hormony


<-- nahoru -->