Alkaloidy

definice

    Alkaloidy jsou přírodní látky obsažené v některých rostlinách, z jejichž částí se izolují.

    Zpravidla v určité rostlině není obsažen jen jeden alkaloid, ale jejich směs. Složení této směsi alkaloidů je závislé na tom, z které části rostliny se získává, zda ze semen, listů, kůry či z jiné části, a na vegetačním období. Alkaloidy vznikají přeměnou z některých aminokyselin; jejich funkci pro rostliny se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.
    Pro živočišný organismus jsou alkaloidy většinou jedovaté, některé z nich i v malých dávkách způsobují smrt. Zatím se podařilo izolovat kolem 5000 různých alkaloidů. Jejich chemické složení je značně různorodé, téměř všechny však v molekule obsahují jeden či více dusíkových atomů. Jako příklad si uvedeme chemické vzorce dvou poměrně jednoduchých alkaloidů - koniinu a nikotinu:
koniin        nikotin

nejznámější alkaloidy

Název alkaloidu Zdroj alkaloidu Účinky a použití
nikotin listy tabáku působí negativně na žaludeční sliznici a na krevní oběh, prudce jedovatý při styku s otevřeným poraněním
kofein káva, čaj podporuje vylučování žaludečních šťáv, povzbuzuje centrální nervový systém
atropin rulík zlomocný, blín v očním lékařství, k utišení bolesti při ledvinových a žlučníkových záchvatech
chinin kůra stromu chinovníku lék proti malárii, tlumí horečku
morfin
kodein
heroin
papaverin
šťáva z nedozralého máku (opium) pod názvem morfium k zmírnění bolestí
sedativum proti kašli
k zmírnění prudkých bolestí
lék proti křečím

    Jak vyplývá z tabulky, používají se některé alkaloidy jako léčiva či ke zmírnění bolestí. Při jejich opakovaném a zejména nekontrolovaném podávání může u člověka dojít k závislosti na některý z alkaloidů, což se projevuje duševními depresemi, nespavostí, prudkými bolestmi hlavy, nechutenstvím, nervovými poruchami apod. v období, kdy alkaloidy na organismus nepůsobí. Předávkování alkaloidem pak zpravidla způsobuje smrt. Zneužívání alkaloidů s cílem ovlivnit fyziologické procesy v lidském těle se označuje jako toxikomanie, závislost na jednotlivých alkaloidech se nazývá morfinismus, heroinismus apod. Zneužívání alkaloidů se stalo celosvětovým problémem zejména u mládeže.

<-- nahoru -->