Biokatalyzátory

definice

    Biokatalyzátory jsou přírodní organické sloučeniny, které svým katalytickým působením umožňují, ovlivňují a usměrňují průběh chemických dějů v živém organismu.

obecně

    Některé biokatalyzátory jsou poměrně jednoduché organické sloučeniny, jiné jsou naopak složité makromolekulární látky bílkovinného či jiného charakteru. Podle funkce v organismu se rozlišují vitamíny, hormony a enzymy.

<-- -->