Nukleové kyseliny

definice

    Nukleové kyseliny jsou velmi složité makromolekulární sloučeniny, které jsou obsaženy ve všech živých organismech.

    Nukleové kyseliny se skládájí ze tří stavebních částí, a to z kyseliny fosforečné, z heterocyklické složky a ze sacharidové části . Rozdělují se na ribonukleové kyseliny a deoxyribonukleové kyseliny podle toho, zda sacharidová část je tvořena ribosou nebo 2-deoxyribosou.
    Ribonukleové kyseliny se podle biologické funkce a stavby molekul dělí na informační, ribozomální a transferové.

    Deoxyribonukleové kyseliny jsou přítomny v jaderné hmotě. Společně s některými bílkovinami tvoří základ chromozómů. Jsou nezbytné pro uchování a přenos genetické informace. Genetická informace je souhrn všech údajů nezbytných pro růst a vývoj daného organismu. Dělení buněk je vždy provázeno syntézou (vytvořením) stejných molekul deoxyribonukleových kyselin. Timto je zajištěn přenos genetické informace z rodičovských buněk na potomstvo.

<-- nahoru -->