Vitamíny

definice

    Vitamíny jsou organické sloučeniny, které již v malých koncentracích ovlivňují průběh některých chemických dějů v živém organizmu.

význam

    Význam vitamínů spočívá v tom, že tvoří nezbytnou součást enzymů. Z hlediska chemického složení netvoří vitamíny sourodou skupinu látek. Některé z nich patří mezi deriváty, jiné jsou odvozeny od sacharidů apod.

    Vitamíny se označují velkými písmeny (A, B, C, D, K, atd.), popř. se od sebe odlišují číselným indexem (B1, B2 . . . až B12).
    Podle rozpustnosti vitamíny dělíme na dvě skupiny:
a) rozpustné ve vodě
b) rozpustné v tucích

Vitamín Hlavní zdroje Projevy avitaminózy (viz níže)
Vitamíny rozpustné ve vodě
B1 kvasnice, obilné slupky, vnitřnosti záněty nervů, obrna
B2 kvasnice, vnitřnosti, vejce, mléko očni choroby, zdrsnění pokožky
B12 vnitřnosti, maso zastavení růstu, zhoubná anemie (chudokrevnost)
C čerstvé ovoce, zelenina, brambory únava, malátnost, zduření dásní
Vitamíny rozpustné v tucích
A játra, rybí tuk, máslo, mléko, špenát, salát poruchy zraku a nervového systému
D rybí tuk, máslo, vejce, mléko, špenát, rajčata deformace kostí, křivice (rachitis)
E kukuřice, máslo, vejce, rostlinné oleje neplodnost

    Vitamíny si živočišný organismus nedovede připravit, takže lidé i ostatní živočichové jsou odkázání na jejich příjem v potravě. Přítomnost a vhodná koncentrace vitamínů v těle jsou nezbytné především pro správný růst a vývoj každého jedince.
    Nepřítomnost některého vitamínu v těle se projevuje važnými fyziologickými poruchami a onemocněním, které se obecně označuje jako avitaminóza. Typická avitaminóza se vyskytuje v naších podmínkách poměrně vzácně; častějí jsou onemocnění z nedostatečného množství vitamínu, tzv. hypovitaminóza, krerá má pochopitelně mírnější průběh než avitaminóza. Naopak nadbytečné množství některého vitamínu v těle může způsobit hypervitaminózu.

<-- nahoru -->