Sacharidy

DEFINICE

    Sacharidy jsou přírodní látky většinou rostlinného původu. V rostlinách tvoří buněčné stěny a ukládají se v nich jako zásobní látky. Pro živočichy jsou hlavním zdrojem energie.

VZNIK

    Pro vznik sacharidů má rozhodující význam nejdůležitější biochemický proces na Zemi - fotosyntéza. Odhaduje se, že fotosyntézou zelených rostlin se na Zemi vytvoří ročně až 1,5 . 1016 tun uhlíku vázaného v organických sloučeninách, přičemž do ovzduší se uvolní asi 4 . 1011 tun kyslíku.
    Fotosyntézu zpravidla zapisujeme ve formě jednoduché chemické rovnice:

6 CO2 + 6 H2O + energie = C6H12O6 + 6 O2
oxid     + voda                     = sacharid + kyslík
uhličitý

    Tato rovnice však vyjadřuje pouze počáteční a konečný stav fotosyntézy. Vznik sacharidů a kyslíku z oxidu uhličitého a vody je výsledkem velkého počtu složitých biochemických procesů doprovázených vznikem mnoha meziproduktů.
    Sacharidy podle složení můžeme rozdělit do tří skupin:

Sacharidy
monosacharidy polysacharidy oligosacharidy


<-- nahoru -->