Deriváty - základní poznatky

DEFINICE

    Jsou organické látky, které se odvozují náhradou atomů vodíku v uhlovodíku atomy nebo skupinami atomů jiných prvků.

ROZDĚLENÍ

Deriváty
halogenderiváty alkoholy fenoly karbonylové sloučeniny karboxylové kyseliny estery
aldehydy ketony