Karbonylové sloučeniny

  Karbonylové sloučeniny jsou sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu: karbonylova skupina
Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony.

Aldehydy

DEFINICE

  Aldehydy jsou karbonylové sloučeniny obsahující aldehydovou skupinu: aldehydova skupina

NÁZVOSLOVÍ

  Názvy aldehydů se tvoří pomocí přípony -al, která se přidá k názvu základního uhlovodíku. Při určování počtu uhlíkových atomů je třeba počítat i uhlíkový atom aldehydové skupiny:

Příklad:

mathanal1. Název základního uhlovodíku je methan.
2. Připojíme k názvu uhlovodíku příponu -al.
3. methan + -al = methanal (triviální název je formaldehyd)PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
methanal (formaldehyd) mathanal HCHO CH2O
ethanal (acetaldehyd) CH3-CHO C2H4O


VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
methanal (formaldehyd) bezbarvá, plynná a jedovatá látka dezinfekční a konzervační prostředek, surovina pro výrobu plastů
ethanal (acetaldehyd) kapalná látka výroba kaučuku, léčiv a barviv


Ketony

DEFINICE

  Ketony jsou karbonylové sloučeniny, které obsahují ketonovou skupinu ketonová skupina

NÁZVOSLOVÍ

  Názvy ketonů jsou jednak triviální, jednak systematické, které se tvoří příponou -on. Ta se přidává k názvu uhlovodíku.

Příklad:

aceton 1. Název základního uhlovodíku je propan.
2. Připojíme k názvu uhlovodíku příponu -on.
3. propan + -on = propanon

nebo

methyl je uhlovodíkový zbytek methanu, který se nazývá methyl. Methyly jsou tam dva, takže je to dimethyl + keton = dimethylketon (triviální název - aceton)PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
aceton aceton CH3COCH3 C3H6O


VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
aceton bezbarvá hořlavá kapalina charakteristicky zapáchající používá se jako rozpouštědlo barev a laků, k výrobě léčiv (chloroform, jodoform, sulfonal aj.) a plastů (plexisklo)