Estery

DEFINICE

    Jsou to produkty reakce karboxylových kyselin a alkoholů (karboxylová kyselina + alkohol = ester + voda).

NÁZVOSLOVÍ

    Názvy esterů karboxylových kyselin se tvoří od názvu příslušné karboxylové kyseliny příponou -an a od názvu alkylu (tj. uhlovodíkového zbytku s volnou vazbou) příslušného alkoholů.

Př:
propionan methylnatý1. ester je tvořen od kyseliny propionové a to znamená, že to bude     propionan.
2. Název alkylu je methyl (modře na obrázku).
3. propionan methylnatý

    Názvy esterů lze rovněž tvořit opisem, např. methylester propionové kyseliny.

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec
ethylester kyseliny
octové
ethylester kyseliny octové CH3COOCH2CH3

VLASTNOSTI

Název Vlastností Využití
ethylester kyseliny
octové
bezbarvá, ve vodě nerozpustná, příjemně vonicí kapalina rozpouštědlo


<-- nahoru -->