Alkoholy

DEFINICE

  Alkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu -OH.

NÁZVOSLOVÍ

  Názvy alkoholů se tvoří pomocí koncovky -ol připojené k názvu příslušného uhlovodíku.

Příklad 1:

propanol 1. Zjistíme název uhlovodíku, od kterého byl tento alkohol odvozen. Je to propan.
2. Připojíme k zjištěnému uhlovodíku koncovku -ol.
3. Propan + -ol = propanolPříklad 2:

glycerol 1. Název uhlovodíku, od kterého byl tento alkohol odvozen je propan.
2. Jelikož ve sloučenině jsou tři hydroxylové skupiny, dáme před koncovku -ol ještě příponu tri.
3. Zatím nám vychází název propantriol. Pro úplný název nesmíme opomenout přesnou polohu skupin -OH - jsou na prvním, druhém a třetím uhlíku, proto to následovně zapíšeme: 1,2,3 propantriol.

Poznámka: stejná sloučenina je uvedena níže pod názvem glycerol, což je název triviální, který se nedá odvodit podle pravidel a musíte si ho pamatovat, protože se častěji používá.

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální Molekulový vzorec
methanol CH3OHCH3OH
ethanol ethanol CH3CH2OHC2H5OH
glycerol glycerol CH2OHCHOHCH2OH C3H5(OH)3
ethylenglykol ethylenglykol (CH2OH)2C2H4(OH)2

VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
methanol bezbarvá, kapalná, hořlavá, prudce jedovatá látka rozpouštědlo, výroba formaldehydu, jako kapalné palivo
ethanol specificky vonící, bezbarvá, hořlavá kapalina výroba chemikálií a alkohol. nápojů, používá se jako rozpouštědlo, jako palivo nebo dezinfekční prostředek
glycerol bezbarvá, olejovitá kapalina s nasládlou chutí používá se k výrobě výbušnín, v kosmetice a v potravinářství
ethylenglykol velmi jedovatá, bezbarvá, olejovitá kapalina neomezeně mísitelná s vodou jako složka do nemrznoucích chladicích přístrojů a jako surovina pro výrobu plastů

Fenoly

DEFINICE

  Fenoly jsou sloučeniny, ve kterých je hydroxylová skupina vázána na uhlovodíkový zbytek arenů.

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
fenol fenol fenol C6H5OH

VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
fenol jedovatá, bezbarvá, krystalická látka výroba barviv, plastů, léčiv, a prostředků k hubení škůdců