Karboxylové kyseliny

DEFINICE

    Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, které obsahují karboxylovou skupinu karboxylová skupina

NÁZVOSLOVÍ

  Podle počtu karboxylových skupin v molekule se karboxylové kyseliny dělí na monokarboxylové, dikarboxylové a polykarboxylové. Karboxylové kyseliny se odvozují od uhlovodíků nasycených (kyseliny nasycené), uhlovodíků nenasycených (kyseliny nenasycené) i uhlovodíků aromatických (kyseliny aromatické), např.:

monokarboxylová nenasycená kyselina dikarboxylová nasycená kyselina dikarboxylová aromatická kyselina
monokarboxylová
nenasycená
kyselina
(1 karboxylová skup.)
dikarboxylová
nasycená
kyselina
(2 karboxylové skup.)
dikarboxylová
aromatická
kyselina
(2 karboxylové skup.)

  Triviální názvy karboxylových kyselin souvisejí často s jejich výskytem (viz tabulka ). Názvy monokarboxylových kyselin se odvozují od uhlovodíků - název uhlovodíku + -ová, popř. -diová u dikarboxylových kyselin, např:

  CH3-(CH2)2-COOH - butanová kyselina (odvozena od butanu)
  HOOC-(CH2)2-COOH - butandiová kyselina

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
kyselina mravenčí
(methanová)
kyselina mravenčí HCOOH HCOOH
kyselina octová
(ethanová)
kyselina octová CH3COOH CH3COOH

VLASTNOSTI

Název Vlastností Využití
kyselina mravenčí
(methanová)
kapalina, součást mravenčího jedu jako konzervační a dezinfekční prostředek
kyselina octová
(ethanová)
štiplavě páchnoucí kapalina, leptá pokožku její vodný roztok se používá k výrobě barviv, plastů, konzervaci potravin

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

  K nejvýznamnějším reakcím karboxylových kyselin patří ty, které obdobně poskytují i kyseliny anorganické:

1) s hydroxidy (reakce neutralizace); vzniká sůl karboxylové kyseliny a voda

CH3-COOH + KOH = CH3-COOK + H2O
kyselina octová + hydroxid draselný = octan draselný + voda

2) s alkoholy (reakce esterifikace); vzniká ester karboxylové kyseliny a voda

CH3-COOH + CH3OH = CH3-COOCH3 + H2O
kyselina octová + methanol = methylester kyseliny octové + voda

Průběh esterifikace se urychluje přidáním konc. kyseliny sírové, která pohlcuje při reakci vznikající vodu.

<-- nahoru -->