Uhlovodíky - základní poznatky

DEFINICE

    Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku.

ROZDĚLENÍ

Uhlovodíky
Nasycené Nenasycené
alkany cykloalkany alkeny alkiny areny
(aromatické uhlovodíky.)