Areny (aromatické uhlovodíky)

DEFINICE

    Areny jsou uhlovodíky, které v molekulách obsahují aspoň jedno benzenové jádro vypadající následovně:
benzenove jadro
častěji se však používají tato grafická znázornění:

NÁZVOSLOVÍ

     V názvosloví arenů neexistují žádná pravidla jako například u alkanů, které mají svojí charakteristickou koncovku, proto si jejích názvy musíte pamatovat.

PŘÍKLAD

Název Strukturní vzorec Strukturní vzorec Molekulový vzorec
benzen benzen C6H6
naftalen naftalen C10H8
toluen toluen C7H9
styren styren C8H9

Poznámka: v grafickém znázornění sloučenin arenů můžeme připojit k benzenovému jádru první skupinu z JAKÉKOLIV strany, to znamená, že:
je to samé jako

VLASTNOSTÍ

Název Vlastnosti Využití
benzen jedovatá, hořlavá, bezbarvá kapalina výroba léčiv, plastů, výbušnin, používá se jako průmyslové rozpouštědlo
naftalen krystalická, charakteristicky páchnoucí látka surovina pro výrobu barviv
toluen hořlavá kapalná látka, jejíž páry se vzduchem tvoří výbušnou směs; škodí zdraví běžně používané rozpouštědlo barev a laků
styren hořlavá kapalná látka výroba plastu polystyrenu