Alkiny

DEFINICE

    Alkiny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku jednu trojnou vazbu.

NÁZVOSLOVÍ

    K názvosloví snad jen to, že si musíte pamatovat charakteristickou koncovku alkínů -in. Př: propin, ethin.

PŘÍKLAD

     K alkínum si uvedeme jenom jeden příklad:

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
acetylen (ethin) CH CH C2H2

VLASTNOSTÍ

Název Vlastnosti Využití
acetylen(ethin) bezbarvá, plynná, hořlavá látka, která tvoří se vzduchem výbušnou směs. surovina pro výrobu plastů (polyvinylchloridu - PVC), kyseliny octové atd. Kyslíkoacetylenový plamen se používá pro svaření a řezání kovů.