Cykloalkany

DEFINICE

    Cykloalkany jsou uhlovodíky, které v uzavřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby.

PŘÍKLAD

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
cyklohexan cyklohexan cyklohexan C6H12

VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
cyklohexan kapalná, hořlavá látka získávaná z ropy. používá se jako surovina pro výrobu plastů a jako rozpouštědlo.