RŮZNÉ

Tabulka rozpustností solí a hydroxidů
Jednoduché číslovkové předpony
Skupinové názvy prvků
Elektronegativita základních prvků
Výpočet hodnoty oxidačních čísel
Výroba surového železa
Potřeby pro laboratoř