Jednoduché číslovkové předpony

    Jednoduché číslovkové předpony jsou řecké nebo latinské názvy číslovek, případně zlomků; jejich přehled je uveden v tabulce. Číslovková předpona mono- se zpravidla v názvu neuvádí. Číslovkové předpony se píší dohromady se složkou názvu, k níž se vztahují.

 Název předpony   Odpovídající číslovka 
 mono-   1 
 di-   2 
 tri-   3 
 tetra-   4 
 penta-   5 
 hexa-   6 
 hepta-   7 
 okta-   8 
 nona-   9 
 deka-   10 
 undeka-   11 
 dodeka-   12 
 atd. 
 hemi-   1/2 
 seskvi-   3/2 


Příklad 1. H3PO4 - kyselina trihydrogenfosforečná nebo tetraoxofosforečná.

Příklad 2. H5IO6 - kyselina pentahydrogenjodistá nebo hexaoxojodistá.