Skupinové názvy prvků

    K pojmenování určité skupiny prvků lze použít tradiční i nově zavedené názvy, které jsou uvedeny v tabulce.

 Skupinový název  Skupina prvků 
 Alkalické kovy  Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
 Kovy alkalických zemin  Ca, Sr, Ba, Ra 
 Triely B, Al, Ga, In, Tl 
 Tetrely C, Si, Ge, Sn, Pb 
 Pentely N, P, As, Sb, Bi 
 Chalkogeny O, S, Se, Te, Po 
 Halogeny F, Cl, Br, I, At 
 Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
 Lantanoidy prvky s protonovými čísly 58 až 71 
 Aktinoidy prvky s protonovými čísly 90 až 103 
 Transurany prvky následující za uranem s protonovými čísly 93 a více 
 Platinové kovy Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt 

    Prvky lze klasifikovat také podle několika hledisek.
    Podle fyzikálně chemických vlastností se prvky dělí na kovy, nekovy a polokovy.
    Podle zařazení do periodické soustavy je můžeme dělit:
  • prvky nepřechodné (prvky A skupin);
  • prvky přechodné (prvky B skupin);
  • prvky vnitřně přechodné (lantanoidy a aktinoidy).