TABULKA ROZPUSTNOSTÍ SOLÍ A HYDROXIDŮ VE VODĚ

Aniont\kationt   Li+    Na+    K+   NH4+  Ag+  Mg+2 Ca+2 Ba+2 Mn+2 Zn+2 Co+2 Ni+2 Fe+2 Cd+2 Pb+2 Sn+2 Cu+2 Hg+2 Al+3 Fe+3
Cl-
chlorid
R R R R N R R R R R R R R R MR R R MR R R
Br-
bromid
R R R R N R R R R R R R R R N R R N R R
I-
jodid
R R R R N R R R R R R R R R N MR - N R -
S-2
sulfid
R R R R N R R R N N N N N N N N N N - N
NO2-
dusitan
R R R R N R R R R R R R R R R R - - R -
NO3-
dusičnan
R R R R R R R R R R R R - R R - R R R R
CH3COO-
acetát
R R R R R R R R R R R R R R R R R - - R
CO3-2
uhličitan
R R R R N N N N N N N N N N N N N N - -
SiO3-2
křemičitan
R R R R N N N N N N N N N N N N N - - -
SO3-2
siřičitan
R R R R N N N N N N N N N N N N - - - -
SO4-2
síran
R R R R N R MR N R R R R R R MR R R MR R R
PO4-3
fosforečnan
R R R R N N N N N N N N N N N N N N N N
OH-
hydroxid
R R R R* - N MR R N N** N N N N N** N** N - N** N
Aniont/kationt   Li+    Na+    K+   NH4+  Ag+  Mg+2 Ca+2 Ba+2 Mn+2 Zn+2 Co+2 Ni+2 Fe+2 Cd+2 Pb+2 Sn+2 Cu+2 Hg+2 Al+3 Fe+3


R    - rozpustná sloučenina
MR - málo rozpustná sloučenina
N    - nerozpustná sloučenina (sraženina)
-      - neexistuje nebo reaguje s vodou
*      - NH4OH není louh
**    - amfoterní hydroxid