Atomová elektronegativita

    Atomová elektronegativita (zjednodušeně jen elektronegativita) je schopnost vázaného atomu přitahovat vazebný elektronový pár. Používá se zejména pro stanovení oxidačního čísla prvku ve sloučenině. Z definice oxidačního čísla vyplývá, že poíslušný náboj atomu získáme přiřazením všech vazebných elektronů atomu, který má větší hodnotu atomové elektronegativity.

Tabulka elektronegativity základních prvků


H
2,2
He
4,5
Li
0,97
Be
1,5
B
2,0
C
2,5
N
3,1
O
3,5
F
4,1
Ne
4,0
Na
1,0
Mg
1,2
Al
1,5
Si
1,7
P
2,1
S
2,4
Cl
2,8
Ar
3,9
K
0,91
Ca
1,0
Ga
1,8
Ge
2,0
As
2,2
Se
2,5
Br
2,7
Kr
3,6
Rb
0,89
Sr
0,99
In
1,5
Sn
1,7
Sb
1,8
Te
2,0
I
2,2
Xe
2,2
Cs
0,86
Ba
0,97
Ti
1,4
Pb
1,5
Bi
1,7
Po
1,8
At
1,9
Rn
2,0
Fr
0,86
Ra
0,97

    Výjimečné postavení má vodík, který se v binárních sloučeninách s nekovovými prvky podle přijaté konvence vždy považuje za prvek méně elektronegativní, a to i tehdy, když příslušné hodnoty elektronegativit tomu neodpovídají, napo. v Si-IVH4+I.