Monosacharidy

DEFINICE

    Jsou to jednoduché sacharidy, které mají 3 až 6 atomů uhlíku v molekule a obsahují hydroxylové a karbonylové charakteristické skupiny.

PŘÍKLADY

GLUKOSA (hroznový cukr)

glukosa vlastnosti: bílá krystalická ve vodě rozpustná látka sladké chuti.
význam: významný zdroj energie pro organismy, podílí se na stavbě většiny významných oligosacharidů i polysacharidů (sacharosy, laktosy, celulosy, ..). Používá se v lékařství, k výrobě mnoha organických sloučenin a při přípravě cukrovinek.
výskyt: v ovoci, medu, v rostlinných šťávách a v krvi.
FRUKTOSA

fruktosa vlastnosti bílá krystalická látka, nejsladší ze všech sacharidů.
význam: jeji molekuly se podílejí na stavbě oligosacharidů sacharosy a polysacharidu inulinu. Používá se především jako sladidlo při onemocnění cukrovkou.
výskyt: společně s glukosou se vyskytují v medu a ovoci.

DALŠÍ MONOSACHARIDY jsou třeba ribosa a deoxyribosa, které se vyskytují v nukleových kyselinách a galaktosa, kterou najdeme ve mléce.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

1) Kvašení glukosy:

C6H12O6 ----> 2 CH3-CH2OH + 2 CO2
glukosa         ethanol                 oxid uhličitý

2) Oxidace glukosy:

C6H12O6 + 6 O2 ----> 6 CO2 + 6 H2O + energie
glukosa      kyslík  oxid uhličitý  voda

<-- nahoru -->