Polysacharidy

DEFINICE

    Jsou to makromolekulární látky obecného složení (C6H10O5)n.
Polysacharidy
zásobní
(škrob, glykogen, inulin)
stavební
(celulosa)

PŘÍKLADY

ŠKROB

vlastnosti: bílá krystalická látka vytvářena rostlinami.
využití: výroba dextrinu, lepidla, používá se ke škrobení prádla a v potravinářství.
výskyt: v rostlinách (brambory, zrna obilí, různé plody i listy rostlin a v potravinách, které se z nich zhotovují) jako rezervní látka.

GLYKOGEN (živočišný škrob)

význam: pro živočichy má podobný význam jako škrob pro rostliny, neboť plní funkci zásobní látky.
výskyt: je uložen především v játrech (až 20%) a v srdečním sválu (1%).

INULIN

Je to zásobní polysacharid, jehož makromolekula je sestavena z molekul fruktosy.
výskyt: obsažený v zelenině (např. v topinamburu, artyčoku), pampeliškách a čekance.
využití: používá se k výrobě fruktosy a jako přísada do pečiva pro diabetiky.

CELULOSA

Polysacharid vyskytující se v přírodě, nejhojnější organická sloučenina. Vzorec je (C6H10O5)n, kde n muže byt až 10 000. Čistá celulosa je bavlna. Průmyslově se celulosa získává z buničiny.
význam: je hlavním stavebním materiálem cévnatých rostlin, ale i bakterií, mořských rostlin a živočichů, tvoří podstatnou část blán rostlinných buněk.
využití: používá se pro výrobu speciálních papírů (zejm. filtračních) nebo je dále chemický zpracovávána, např. při výrobě viskosových vláken, acetátových vláken, nitrocelulos, karboxymethylcelulosy.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Štěpení škrobu:
(C6H10O5)n + n H2O ----> n C6H12O6
škrob voda glukosa


<-- nahoru -->