Jak HNO3 reaguje s nekovy

    Jestli kyselina dusičná reaguje s nekovy, to obecně lze říci, že produkty rekce budou:

1. Nekov se oxiduje do svého nejvyššího oxidačního čísla (odpovídá číslu skupiny periodické tabulky, v které se nekov nachází) a tvoři přitom kyselinu.

Příklad. S0 se oxiduje kyselinou dusičnou do SVI a produktem reakci bude H2SVIO4.

2. Produkt redukce HNO3:

HNO3   Produkt redukce HNO3  
  zředěná NO
  koncentrovaná   NO2


Poznámka:
    V tomto typu reakci voda nemusí byt zapsána vůbec, může byt v levé nebo v pravé části rovnice. Proto se doporučuje začít upravovat reakci a vodu zapsat do té části rovnice, kde budou chybět vodík a kyslík.

Příklad 1.

2HNO3 zředěná + S = H2SO4 + 2NO
NV + 3e = NII  | 6 | 2
S0 - 6e = SVI  | 3 | 1
redukce :NV NII
oxidace : S0 SVI
redukční činidlo : S
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 2.

4HNO3 koncentrovaná + C = H2CO3 + 4NO2 + H2O
NV + 1e = NIV  | 4
C0 - 4e = SIV   | 1
redukce :NV NIV
oxidace : C0 CIV
redukční činidlo : C
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 3.

5HNO3 zředěná + 3P + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO
NV + 3e = NII  | 5
P0 - 5e = PV   | 3
redukce :NV NII
oxidace : P0 PV
redukční činidlo : P
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 4.

5HNO3 koncentrovaná + As = H3AsO4 + 5NO2 + H2O
NV + 1e = NIV    | 5
As0 - 5e = AsV  | 1
redukce :NV NIV
oxidace : As0 AsV
redukční činidlo : As
oxidační činidlo : HNO3