Homologická řada nasycených monokarboxylových kyselin

Karboxylová kyselina
Racionální
vzorec
Název
triviálnísystematický
HCOOHkyselina mravenčímethanová kyselina
CH3-COOHkyselina octováethanová kyselina
CH3-CH2-COOHkyselina propionovápropanová kyselina
CH3-(CH2)2-COOHkyselina máselná butanová kyselina
CH3-(CH2)3-COOHkyselina valerová pentanová kyselina
CH3-(CH2)4-COOHkyselina kapronová hexanová kyselina
. . .
CH3-(CH2)14-COOHkyselina palmitová hexadekanová kyselina
CH3-(CH2)16-COOHkyselina stearová oktadekanová kyselina
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH kyselina olejováheptadekanová kyselina


<--