Odpovědi - zásadotvorné oxidy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. Li2O + H2O =
    Li2O + H2O = 2LiOH
    oxid lithný + voda = hydroxid lithný

2. CaO + H2O =
    CaO + H2O = Ca(OH)2
    oxid vápenatý + voda = hydroxid vápenatý

3. Na2O + H2O =
    Na2O + H2O = 2NaOH
    oxid sodný + voda = hydroxid sodný

4. SrO + H2O =
    SrO + H2O = Sr(OH)2
    oxid strontnatý + voda = hydroxid strontnatý

5. BaO + H2O =
    BaO + H2O = Ba(OH)2
    oxid barnatý + voda = hydroxid barnatý

6. CaO + N2O3 =
    CaO + N2O3 = Ca(NO2)2
    oxid vápenatý + oxid dusitý = dusitan vápenatý

7. FeO + P2O5 =
    3FeO + P2O5 = Fe3(PO4)2
    nebo
    FeO + P2O5 = Fe(PO3)2
    oxid železnatý + oxid fosforečný = fosforečnan železnatý

8. BaO + Mn2O7 =
    BaO + Mn2O7 = Ba(MnO4)2
    oxid barnatý + oxid manganistý = manganistan barnatý

9. Ag2O + SO3 =
    Ag2O + SO3 = Ag2SO4
    oxid stříbrný + oxid sírový = síran stříbrný

10. NiO + Cl2O7 =
       NiO + Cl2O7 = Ni(ClO4)2
       oxid nikelnatý + oxid chloristý = chloristan nikelnatý

11. K2O + ZnO =
      K2O + ZnO = K2ZnO2
      oxid draselný + oxid zinečnatý = zinečnatan draselný

12. SrO + Al2O3 =
      SrO + Al2O3 = Sr(AlO2)2
      oxid strontnatý + oxid hlinitý = hlinitan strontnatý

13. BaO + Cr2O3 =
      BaO + Cr2O3 = Ba(CrO2)2 
      oxid barnatý + oxid chromitý = chromitan barnatý

14. Na2O + PbO =
      Na2O + PbO = Na2PbO2
      oxid sodný + oxid olovnatý = olovnatan sodný

15. CoO + SnO =
      CoO + SnO = CoSnO2
      oxid kobaltnatý + oxid cínatý = cínatan kobaltnatý

16. MgO + HCl =
      MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
      oxid hořečnatý + kyselina chlorovodíková = chlorid hořečnatý + voda

17. CdO + HNO3 =
      CdO + 2HNO3 = Cd(NO3)2
      oxid  kademnatý + kyselina dusičná = dusičnan kademna

18. CuO + H2SO4 =
      CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
      oxid měďnatý + kyselina sírová = síran měďnatý + voda

19. Tl2O + H3PO4 =
       3Tl2O + 2H3PO4 = 2Tl3PO4 + 3H2O
       oxid thalný + kyselina fosforečná = fosforečnan thalný + voda

20. Rb2O + HBr =
      Rb2O + 2HBr = 2RbBr + H2O
      oxid rubidný + kyselina bromovodíková = bromid rubidný + voda

21. Li2O + Cr(OH)3 =
      Li2O + 2Cr(OH)3 = 2LiCrO2 + 3H2O
      oxid lithný + hydroxid chromitý = chromitan lithný + voda

22. SrO + Pb(OH)2 =
      SrO + Pb(OH)2 = SrPbO2 + H2O
      oxid strontnatý + hydroxid olovnatý = olovnatan strontnatý + voda

23. K2O + Zn(OH)2 =
      K2O + Zn(OH)2 = K2ZnO2 + H2O
      oxid draselný + hydroxid zinečnatý = zinečnatan draselný + voda

24. BaO + Al(OH)3 =
      BaO + 2Al(OH)3 = Ba(AlO2)2 + 3H2O
      oxid barnatý + hydroxid hlinitý = hlinitan barnatý + voda

25. Na2O + Sn(OH)2 =
      Na2O + Sn(OH)2 = Na2SnO2 + H2O
      oxid sodný + hydroxid cínatý = cínatan sodný + voda