Názvosloví kyselin - více

Polykyseliny

    Jsou to kyseliny, jejichž molekuly obsahují dva či více centrálních atomů (H4P2O7). Názvosloví je založeno na témže principu jako oxokyseliny, ale v jejich názvech se však ještě vyjadřuje - opět číslovkovou předponou - počet centrálních atomů v molekule polykyseliny.

Příklad:

H2Cr2O7 - kys. dihydrogendichromová
H2S2O5 - kys. dihydrogendisiřičitá
H2B4O7 - kys. dihydrogentetraboritá