Izotopy

    Izotopy jsou atomy stejného prvku (mají stejný počet protonů a elektronů), které se liší počtem neutronů. Izotopy stejného prvku projevují stejné chemické vlastností (kromě izotopů vodíků).     K pojmenování a označení jednotlivých izotopů prvků se používají názvy a symboly příslušných prvků, které se doplní o hodnotu nukleonového čísla. Pouze pro izotopy vodíku lze též použit zvláštní názvy a symboly.

Příklady

Pojmenování izotopů Označeni izotopů
protium 1H
deuterium 2H nebo D
tritium 3H nebo T
uhlík - 14 14C
uran - 238 238U