Cvičení - hydroxidy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. NaOH + SO2 =

2. Ca(OH)2 + N2O5 =

3. Ba(OH)2 + As2O3 =

4. KOH + CrO3 =

5. Sr(OH)2 + CO2 =

6. LiOH + ZnO =

7. Ca(OH)2 + PbO =

8. KOH + Al2O3 =

9. Ba(OH)2 + SnO =

10. NaOH + Cr2O3 =

11. Ni(OH)2 + H3PO4 =

12. Mn(OH)2 + HNO3 =

13. Sr(OH)2 + HCN =

14. Tl(OH)3 + H2SO4 =

15. RbOH + H3AsO4 =

16. NaOH + Zn(OH)2 =

17. Ba(OH)2 + Al(OH)3 =

18. LiOH + Pb(OH)2 =

19. Ca(OH)2 + Cr(OH)3 =

20. KOH + Sn(OH)2 =

21. Sr(OH)2 + Ni(NO3)2 =

22. RbOH + FeSO4 =

23. Ba(OH)2 + CuCl2 =

24. NaOH + MnSO4 =

25. KOH + CdI2 =

26. Ba(OH)2 + Al =

27. KOH + Zn =

28. Sr(OH)2 + Pb =

29. NaOH + Cr =

30. LiOH + Sn =

Odpovědi