Zásadotvorné oxidy - příklady

     Zásadotvorné oxidy tvoří pouze kovy.

Poznámka. Výjimky jsou SnO - oxid cínatý, PbO - oxid olovnatý a některé další, projevující amfoterní vlastností.