Chemické zákony

Periodický zákon
Zákon objemových poměrů slučovacích
Avogadrův zákon