Zákon objemových poměrů slučovacích

  Objemy dvou reagujících látek i vzniklé plynné sloučeniny lze vyjádřit poměrem malých celých čísel.  


   Na záčátku minulého století francouzský chemik J. L. Gay-Lussac (1778-1850) konal zajímavé, ale velmi nebezpečné pokusy, při kterých téměř oslepl. Zjišťoval, v jakých poměrech se slučují dvě plynné látky při stejné teplotě a tlaku, a zjistil, že jeden litr vodíku s jedním litrem chloru se slučují beze zbytku na dva litry chlorovodíku; dva litry vodíku se sloučí s jedním litrem kyslíku beze zbytku na dva litry vodní páry.
   (Při slučování vodíku s chlorem nebo vodíku s kyslíkem dochází k nebezpečným výbuchům.)
   Všimněte si těchto poměrů:
   jeden litr a jeden litr ... dva litry (při vzniku chlorovodíku),
   dva litry a jeden litr ... dva litry (při vzniku vodní páry).
   Jestliže se tento poměr nezachoval, nadbytečné množství jedné nebo druhé látky zůstávalo nesloučeno. Z toho Gay-Lussac vyvodil zákon objemových poměrů slučovacích.