Slovníček triviálních, technických a jiných názvů


Hledání: Ctrl + F

Triviální názvy karboxylových kyselin

NázevHlavní složkaChemický název (složení)
Agar agarózazískává se z některých mořských řas; tvoří gely a používá se v potravinářství a mikrobiologii
Alumina Al2O3oxid hlinitý
AmalgamHg + kov(y)kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
Amatol(y)R-NO2 + NH4NO3 nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
Anhydrit CaSO4.2H2Osíran vapenatý
Antimonit Sb2S3sulfid antimonitý
Aqua regia HNO3 + HClsměs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
Apatit Ca5(PO4)3F fluorotrifosforečnan vápenatý
ArsenikAs2O3oxid arsenitý
Asfaltsměs vyšších uhlovodíkůdestilační zbytek z vakuové destilace ropy
AustenitFe + Ctuhý roztok uhlíku v železe
Baryt BaSO4síran barnatý
Berlinská modřFe4[Fe(CN)6]3 hexakyanoželeznatan železitý
Benzín lehkýuhlovodíky s počtem atomů uhlíku 4 - 6
Benzín těžkýuhlovodíky s počtem atomů uhlíku 8 - 11
Běloba titanováTiO2oxid titaničitý
Běloba zinkováZnOoxid zinečnatý
BioplynCH4 + CO2obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
Blejno zinkové (sfalerit)ZnS sulfid zinečnatý
BoraxNa2B4O7tetraboritan sodný
BronzCu + Sn (Pb, Al)dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku
Cassiův purpurAuzlato koloidné
Činidlo Bayerovo KMnO4+Na2CO3 vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
Činidlo Grignardovo RMgX
R = uhlovodíkový zbytek, X = Cl, Br, Cl
nejznámnější z organokovových sloučenin
Činidlo Meyerovo Cu2[HgI4]tetrajodortuťnatan mědný
Činidlo Nesslerovo K2[HgI4]tetrajodortuťnatan draselný
ČpavekNH3amoniak
DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan
(p,p'-dichlordifenyltrichlorethan)
(insekticidní přípravek)
Diamant1Cmodifikace uhlíku
Dural Al + Cu + Mg + Mnslitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
Dynamitnitroglycerinkřemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem
EDTA
(Chelaton 2)
HOOCH2C                    CH2COOH
                   \                   /
                   NCH
2CH2N
                   /                  \
HOOCH2C                   CH2COOH
ethylendiamintetraoctová kyselina
ElektrumAu + Agpřírodní slitina ryzího zlata se stříbrem v poměru 4 : 1
Fehlingův roztok

         HO   OH
             |     |
KOOCCHCHCOONa +

CuSO4 + NaOH

směs roztoků vinanu draselno-sodného, síranu mědnatého a hydroxidu sodného
FosgenCOCl2dichlorid kyseliny uhličité
Galenit PbSsulfid olovnatý
Grafit1Cmodifikace uhlíku
HnědelFe(OH)3hydroxid železitý
Chelaton 1N(CH2COOH)3nitrilotrioctová kyselina
Chelaton 3NaOOCH2C                    CH2COOH
                    \                   /
             
      NCH2CH2N
                   /                   \
HOOCH2C                    CH2COONa

(Na2H2Y2 . 2H2O)

dihydrat disodné solí EDTA
ChloroformCHCl3trichlormethan
Chromová zeleňCr2O3oxid chromitý
Chromová žluťPbCrO4chroman olovnatý
JodoformCHI3trijodmethan
KalomelHg2Cl2chlorid rtuťný
KamenceMIMIII(SO4)2.12 H2O
MI: Na, K, Rb, Tl aj.
MIII: Al, Cr, Fe aj.
např., KAl(SO4)2.12H2O - dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
Karlovarka
(Glauberova sůl)
Na2SO4 . 10H2Odekahydrát síranu sodného
Kazivec
(fluorit)
CaF2fluorid vápenatý
KorundAl2O3oxid hlinitý
Kryolit Na3AlF6hexafluorohlinitan sodný
KřemenSiO2oxid křemičitý
Křemenné skloSiO2oxid křemičitý
KrevelFe2O3oxid železitý;
vydatná železná ruda (70 hmotnostních procent železa)
KřídaCaCO3uhličitan vápenatý
Kyz měděný
(chalkopyrit)
CuFeS2
LapisAgNO3 + KNO3ztavená směs dusičnanu stříbrného a draselného
Ledek chilskýNaNO3dusičnan sodný
Ledek draselnýKNO3dusičnan draselný
LithoponZnS + BaSO4 směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
LitinaFe + Cslitina železa s více než 2,1 % uhlíku
Louh draselnýKOHhydroxid draselný
Louh sodnýNaOHhydroxid sodný
Louh žíravýNaOHhydroxid sodný
Lučavka Leffortova ("lučavka obracená")3 HNO3 konc. + 1 HCl konc. 3 díly konc. kys. dusičné a
1 díl konc. kys. chlorovodíkové
Lučavka královská1 HNO3 konc. + 3 HCl konc. 1 díl konc. kys. dusičné a
3 díly konc. kys. chlorovodíkové
Magnetit
(Magnetovec)
Fe3O4
(FeO.Fe2O3)
oxid železnato-železitý
Malachit Cu2CO3(OH)2
Malta Ca(OH)2 + SiO2 + H2O směs hašeného vápna, písku a vody
Markazit FeS2disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
Mazutsměs vyšších uhlovodíkůdestilační zbytek z atmosférické destilace ropy
Minium
(suřík)
Pb3O4
(2PbO.PbO2)
oxid olovnato-olovičitý
Mohrova sůl(NH4)2Fe(SO4)2 síran železnatoamonný
MosazCu + Znslitina mědi se zinkem
Mosaz niklová (alpaka)Cu + Zn + Nislitina s obsahem 58 – 66 % Cu, 11 – 26 % Ni, zbytek Zn
MramorCaCO3uhličitan vápenatý
Mydlo sklařskéMnO2oxid manganičitý
NašaterNH4Clchlorid amonný
Ocelek
(siderit)
FeCO3uhličitan železnatý;
žlutavě hnědý klencový nerost
OcetCH3COOHoctová kyselina (ethanová kyselina)
Okr chromový Cr2O3oxid chromitý
Olej plynovýuhlovodíky s počtem atomů uhlíku 15 - 24
Oleum25-65 % roztok SO3 v H2SO4
Ozon2O3modifikace kyslíku
Pekelní nickamínek AgNO3dusičnan stříbrný
Petrolejuhlovodíky s počtem atomů uhlíku 10 - 18
PísekSiO2oxid křemičitý
Prach černýKNO3 + S + Cmechanická směs draselného ledku (75 %), síry (15 %) a dřevěného uhlí (10 %)
Pyrit FeS2disulfid železnatý (krychlový nerost)
Pyrosíran S2O72-disíran
RumělkaHgS sulfid rtuťnatý
Sádra CaSO4 . 1/2 H2O hemihydrát síranu vápenatého
SádrovecCaSO4 . 2 H2Odihydrát síranu vápenatého
Salajka Na2CO3uhličitan sodný
SalmiakNH4Clchlorid amonný
Sfalerit ZnSsulfid zinečnatý
SilikagelSiO2oxid křemičitý
Síra roubiková Ssíra
Sírné mleko Ssíra; suspenze síry, která se připravuje srážením
Sírný květ Ssíra; vzniká sublimací síry
Skalice bíláZnSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu zinečnatého
Skalice modrá
(kada, modrý nickamínek)
CuSO4 . 5H2Opentahydrát síranu měďnatého
Skalice kobaltnatáCoSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu kobaltnatého
Skalice nikelnatáNiSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu nikelnatého
Skalice zelenáFeSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu železnatého
SodaNa2CO3uhličitan sodný
Soda jedlá NaHCO3hydrogenuhličitan sodný
SolankaNaClchlorid sodný, nasycený roztok
Solná kyselinaHClkyselina chlorovodíková
SublimatHgCl2chlorid rtuťnatý
Sublimat žíravýHgCl2chlorid rtuťnatý
Suřík
(minium)
Pb3O4
(2PbO.PbO2)
oxid olovnato-olovičitý
Sůl glauberovaNa2SO4.10H2O dekahydrát síranu sodného
Sůl kamennáNaClchlorid sodný
Sůl červená krevníK3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný
Sůl žlutá krevníK4[Fe(CN)6] hexakyanoželeznatan draselný
Sůl kuchyňskáNaClchlorid sodný
SuperfosfátCa(H2PO4)2 + CaSO4dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
Superfosfát dvojitýCa(H2PO4)2 dihydrogenfosforečnan vápenatý
Sylvín KClchlorid draselný
Těžká vodaD2O deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
Thurnbullová modř Fe3[Fe(CN)6]2 hexakyanoželeznatan železnatý
Teflex(-CClF-CF2-)n polytrifluorchlorethylen
Teflon (PTFE)(-CF2-CF2-)n polytetrafluorethylen
Tritol, TNTtrinitrotoluen
VápenecCaCO3uhličitan vápenatý
Vápenné mlekoCa(OH)2hydroxid vápenatý (vodní suspenze)
Vápno dusíkatéCaCN2kyanamid vápenatý
Vápno hašenéCa(OH)2hydroxid vápenatý
Vápno chlorovéCa(ClO)2 + CaCl2 +
Ca(OH)2
směs chlornanu, chloridu a hydroxidu vápenatého
Vápno natronovéNaOHhydroxid sodný
Vápno nehašené (pálené)CaOoxid vápenatý
Voda vápennáCa(OH)2hydroxid vápenatý (vodný roztok)
Voda borováH3BO3kyselina boritá (vodný roztok)
Voda bromováBr2brom (vodný roztok)
VodkaC2H5OHethanol (40 - 42 % vodný roztok)
Žluť chromováPbCrO4chroman olovnatý
Žluť zinkováZnCrO4chroman zinečnatý
Žlutý ultramarinBaCrO4chroman barnatý

1 - diamant a grafit nejsou triviální názvy, ale názvy modifikaci uhlíku.
2 - ozon není triviální název, ale název modifikaci kyslíku.