Roztoky - koncentrace

Definice

    Koncentrace je množství rozpuštěné látky v určitém množství nebo objemu roztoku případně rozpouštědla.

Způsoby vyjádření

1) Procentní koncentrace

    Ukazuje, kolik dílů rozpuštěné látky se nachází v 100 dílech roztoku.

Příklad 1.

5 % roztok NaCl znamená, že v 100 dílech (g, kg, t, ...,) roztoku je 5 dílů NaCl a 95 dílů vody.

Příklad 2.

Kolik g hydroxidu draselného a vody musíme vzít pro přípravu 250 g 15 % roztoku?
v 100 g roztoku je 15 g KOH
v 250 g roztoku je x g KOH
x = (250 . 15) : 100
x = 37,5
V 250 g roztoku se nachází 37,5 g KOH. Voda se vypočítá: 250 - 37,5 = 212,5.
Odpověď: V 250 g roztoku je 37,5 g KOH a 212,5 g (ml) H2O.

Příklad 3.

Kolik g dusičnadu vápenatého a vody se nachází v 130 g 20 % roztoku?
100 g roztoku . . . 20 g Ca(NO3)2
130 g roztoku . . . x g Ca(NO3)2
x = (130 . 20) : 100
x = 26
130 - 26 = 104
Odpověď: v 130 g 20 % roztoku se nachází 26 g Ca(NO3)2 a 104 g (ml) vody.

2) Molarnost

    Molarnost je množství molů (gram-molekul) rozpuštěné látky, které se nachází v jednom litru roztoku a označuje se písmenem "M".

Příklad 1.

Co znamená výraz 1 M roztok NaOH?
1 mol = 1 gram-molekula = molekulární hmotnost vyjádřená v g.
Molekulární hmotnost NaOH se rovná součtu hmotnosti všech atomů (údaje bereme z periodické tabulky prvků) :
23 + 16 + 1 = 40 u (uhlikových jednotek).
1mol NaOH = 40 g
Odpověď: V 1 l 1 M roztoku NaOH se nachází 1 mol (40 g) NaOH.

Příklad 2.

Jak připravit 0,5 l půlmolárního roztoku chloridu sodného (0,5 M NaCl)?
Při přípravě 0,5 l 0,5 M NaCl rozpustíme v menším množství vody v kádince odvážené množství NaCl (58,44 g . 0,5 . 0,5 = 14,61 g), přelejeme do odměrné baňky s objemem 0,5 l, spláchneme několikrát zbytky látky z kádinky (přelejeme roztok kvantitativně, tj. bez strat) a potom odměrnou baňku doplníme destilovanou vodou po značku 0,5 l.