Iontové rovnice

Definice

    Jsou chemické rovnice, jimiž zapisujeme reakce iontů ve vodných roztocích kyselin, hydroxidů a solí.

    Aby se tyto reakce mohly uskutečnit, musí být splněna aspoň jedna podmínka z níže uvedených:

1. Tvoří (rozpouští) se nerozpustná látka
2. Tvoří se slabý elektrolyt
3. Tvoří se plynná látka
4. Mění se oxidační číslo atomu

Pamatujte:

Jako celé molekuly zapisujeme
a) nerozpustné látky (PbI2, CaCO3, AgBr, Ag2S, ...; viz tab. rozpustnosti)
b) slabé elektrolyty (H2O, H2CO3, H2S, HCN, CH3COOH, NH4OH, ...)
c) plynné látky (H2S, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, HCN, NH3, ...)


Příklad 1 - vytvoření nerozpustné látky

    Pusobením chloridu barnatého na síran sodný nebo síran hořečnatý vzniká sraženina síranu barnatého a v roztoku zustává druhý produkt reakce:

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl
BaCl2 + MgSO4 = BaSO4 + MgCl2

Protože obě reakce probíhají v roztoku, jsou to reakce volně pohyblivých iontu:

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- = BaSO4 + 2Na+ + 2Cl-
Ba2+ + 2Cl- + Mg2+ + SO42- = BaSO4 + Mg2+ + 2Cl-

Vynecháme-li na obou stranách rovnice ty ionty, které se reakce nezúčastnily (opakují se na obou stranách rovnice beze změny), napíšeme obě reakce zkrácenou iontovou rovnici:

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Rovnice vyjadřuje podstatu reakce - barnatý kationt reagoval se síranovým aniontem a vznikl síran barnatý.

Příklad 2 - vytvoření nerozpustné látky

    Reakci dusienanu stoíbrného s chloridem barnatým mužeme zapsat bui rovnici:
2AgNO3 + BaCl2 = 2AgCl + Ba(NO3)2

nebo iontovi:
2Ag++ 2NO3- + Ba2+ + 2Cl- = 2AgCl + Ba2+ + 2NO3-

zkrácená iontová reakce:
Ag+ + Cl- = AgCl - nerozpustná látka

Příklad 3 - rozpouštění sraženiny

    Reakci fosforečnanu vápenatého s kyselinou dusičnou mužeme zapsat rovnici:
Ca3(PO4)2 + 6HNO3 = 3Ca(NO3)2 + 2H3PO4

nebo iontovi:
Ca3(PO4)2 + 6H+ + 6NO3- = 3Ca2+ + 6NO3- + 2H3PO4

zkrácená iontová reakce:
Ca3(PO4)2 + 6H+ = 3Ca2+ + 2H3PO4

Příklad 4 - vytvoření slabého elektrolytu

    Reakci hydroxidu sodného s kyselinou chlorovodíkovou mužeme zapsat buď rovnici:
NaOH + HCl = NaCl + H2O

nebo iontově:
Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na++ Cl- + H2O

zkrácená iontová reakce:
OH- + H+ = H2O - slabý elektrolyt

Příklad 5 - vytvoření plynné látky

    Reakci sulfidu draselného s kyselinou chlorovodíkovou mužeme zapsat buď rovnici:
K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

nebo iontově:
2K+ + S2- + 2H+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + H2S

zkrácená iontová reakce:
S2- + 2H+ = H2S - plynná látka

Příklad 6

rovnice:
NaCl + KNO3 = NaNO3 + KCl

iontově:
Na+ + Cl- + K+ + NO3- = Na+ + NO3- + K+ + Cl-

NaCl + KNO3 = NEREAGUJÍ, protože nebyla splněna žádná z výše uvedených podmínek.
Máme směs roztoku NaCl a KNO3 (přesněji směs iontů Na+, Cl-, K+, NO3-).