Redoxní reakce - základní poznatky

Definice

    Redoxní reakce jsou reakce, při nichž se mění oxidační čísla.

Příklad.
C0 + O20 = CVIO2-II
V levé části reakce uhlík a kyslík mají ox. číslo 0, v pravé části reakce už uhlík má ox. číslo IV a kyslík -II.

Redukce

    Redukce je tá část reakce, při které se oxidační číslo zmenšuje.
O20 2O-II

Redukční činidlo

    Redukční činidlo je látka obsahující atomy, které se při reakci oxidují (oxidační číslo atomu se zvětšuje).

Oxidace

    Oxidace je tá část reakce, při které se oxidační číslo zvětšuje.
C0 CIV

oxidační činidlo

    Oxidační činidlo je látka obsahující atomy, které se při reakci redukují (oxidační číslo atomu se zmenšuje).

Přílkady

Př. 1:

CuIIO-II + H20 = H2IO-II + Cu0
redukce : CuII Cu0
oxidace : H20 2HI
redukční činidlo : H2
oxidační činidlo : CuO


Př. 2:

Zn0 + 2HICl-I = ZnIICl2-I + H20
redukce : HI H0
oxidace : Zn0 Zn2+
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : HCl

Úprava redoxních reakcí

    Na příkladu
2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
mužeme vidět, že úprava některých redoxních reakcí není přiliž jednoduchá a přiřadit správné koeficienty prostým výpočtem dá víc práce nebo se vubec nepodaří. Existuje však postup, jak lze tuto záležitost vyřešit:

1) Musíme určit oxidační čísla všech prvku:
KIMnVIIO4-II + HICl-I = MnIICl2-I + Cl20 + KICl-I + H2IO-II

2) Změnu oxidačních čísel zapíšeme podle následujícího schématu:
MnVII + 5e = MnII
2Cl-I - 2e = Cl20

Pamatujte: 3) Aby množství přijatých elektronů MnVII se rovnalo množství elektronů odevzdaných
Cl-I, musíme je vzít v poměru (použijeme křížové pravidlo):
MnVII + 5e = MnII  | 2
2Cl-I - 2e = Cl20    | 5

4) V levé a v pravé části rekce k atomu Mn připíšeme zjištěný koeficient 2:
2KMnO4 + HCl 2MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O

5) V pravé části reakce má být 5 molekul chloru. V levé části vedle Cl-I zatím nemužeme stanovit koeficient, protože Cl-I se spotřebovává nejen na vytvoření plynného chloru, ale i na vytvoření chloridu.
2KMnO4 + HCl 2MnCl2 + 5Cl2 + KCl + H2O
Pozor! Uvedené koeficienty nelze měnit jednotlivě. Jestliže to bude nutné, lze všechny tyto koeficienty najednou vynásobit nebo vydělit stejným číslem.

6) Obvyklým zpusobem dopočítáme zbývající koeficienty:
2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

7) Konečný vzhled uvedené redoxní reakce měl by vypadat následovně:
2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
MnVII + 5e = MnII  | 2
2Cl-I - 2e = Cl20    | 5
redukce : MnVII MnII
oxidace : 2Cl-I Cl20
redukční činidlo : HCl
oxidační činidlo : KMnO4

CVIČENÍ