Redoxní reakce - rozdělení

    Redoxní reakce mužeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla.

1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O
MnVII + 5e = MnII | 2
SIV - 2e = SVI      | 5
redukce : MnVII MnII
oxidace : SIV SVI
redukční činidlo : Na2SO3
oxidační činidlo : KMnO4

2. Atomy jednoho prvku mění své oxidační čislo

a) 3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O

Cl20 + 2e = 2Cl-I   10 | 5
Cl20 - 10e = 2ClV    2 | 1
redukce : Cl20 2Cl-I
oxidace : Cl20 2ClV
redukční činidlo : část molekul Cl20
oxidační činidlo : část molekul Cl20

b) KBrO3 + 5KBr + 3H2SO4 = 3Br2 + 3K2SO4 + 3H2O
Br+V - 5e = Br0 | 1
Br-I + 1e = Br0  | 5
redukce : Br+V Br0
oxidace : Br-I Br0
redukční činidlo : KBr
oxidační činidlo : KBrO3

3. Atomy tří prvků mění svá oxidační čísla

10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 24H2O
FeII - 1e = FeIII
2Cl-I - 2e = Cl20
MnVII + 5e = MnII
Sečteme množství elektronů, které odevzdává molekula FeCl2, to jest 1 atom FeII a 2 atomy Cl-I, součet zapíšeme jako koeficient pro mangan. Vzhledem k tomu, že v pravé části rovnice nemůžeme zapsat pět atomů železa (měli bychom zapsat koef. 2,5, což se nepoužívá), oba koeficienty vynásobíme dvěma.
FeII - 1e = FeIII    \
                               5 x 2 = 10
2Cl-I - 2e = Cl20  /
MnVII + 5e = MnII - 3 x 2 = 6
redukce : MnVII MnII
oxidace : FeII FeIII,
2Cl-I Cl20
redukční činidlo : FeCl2
oxidační činidlo : KMnO4