Jak HNO3 reaguje s kovy

Pamatujte:

1. HNO3 reaguje s kovy, které se nachází v řadě chemické aktivity nejen do vodíku, ale i za ním (kromě Au, Pt a některých jiných).
Příklad. HNO3 reaguje jak se zinkem tak i se stříbrem.

2. Při reakci se nikdy netvoří plynný vodík.

3. Jestli kov muže projevovat ruzná oxidační čísla, to nikdy se netvoří dusičnan kovu, ve kterém kov má minimální hodnotu oxidačního čísla.
Příklad. Železo ve sloučeninách bývá dvou- a trojmocné (FeII a FeIII), ale při reakci se zředěnou HNO3 se vždy tvoří Fe(NO3)3.

    Při reakci kyseliny dusičné s kovy se tvoří:

1. Dusičnan reagujícího kovu.
2. Voda.
3. Produkt redukce HNO3 (viz tabulka dole).

     První dva produkty jsou dost jasné. Složení produktu redukce HNO3 záleží na koncentraci HNO3 a na chemické aktivitě kovu.

HNO3 Alkalické kovy a
kovy alkalických zemin
Těžké kovy Nereaguje
  zředěná NH4NO3 (NH3) NO Au, platinové kovy, Nb, Ta aj.
  koncentrovaná N2O NO2 Fe, Al, Au, platinové kovy, Nb, Ta aj.

Poznámka:
    Tuto tabulku berte jen pro obecnou představu, protože z ní existuje hodně výjimek. Také během reakce koncentrace HNO3 se zmenšuje a muže se tvořit směs produktu redukce HNO3.

Příklad 1:

10HNO3 zředěná + 4Ca = 4Ca (NO3)2 + 3H2O + NH4NO3
NV + 8e = N-III    | 2 | 1
Ca0 - 2e = CaII  | 8 | 4
redukce :NV N-III
oxidace : Ca0 CaII
redukční činidlo : Ca
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 2:

10HNO3 koncentrovaná + 8Na = 8NaNO3 + 5H2O + N2O
NV + 4e = NI     | 1 | 2
Na0 - 1e = NaI  | 4 | 8
redukce :NV NI
oxidace : Na0 NaI
redukční činidlo : Na
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 3:

8HNO3 zředěná + 3Cu = 3Cu (NO3)2 + 4H2O + 2NO
NV + 3e = NII     | 2
Cu0 - 2e = CuII  | 3
redukce :NV NII
oxidace : Cu0 CuII
redukční činidlo : Cu
oxidační činidlo : HNO3

Příklad 4:

2HNO3 koncentrovaná + Ag = AgNO3 + H2O + NO2
NV + 1e = NIV   | 1
Ag0 - 1e = AgI  | 1
redukce :NV NIV
oxidace : Ag0 AgI
redukční činidlo : Ag
oxidační činidlo : HNO3