Skupiny

   Periodická tabulka prvků je ve svislém směru rozdělena na skupiny prvků. Všechny skupiny jsou číslovány římskými číslicemi 1 - 18 a některé mají svůj název. Jsou tady jednak prvky skupin základních (I. A - VIII. A skupiny) a jednak skupiny prvků přechodných (I. B - VIII. B skupiny). Prvky jsou řazeny do skupin podle toho, kolik mají valenčních elektronů (elektrony ve vnější slupce, které se účastní vzniku chemické vazby). Číslo skupiny, ve které prvek leží, právě udává počet valenčních elektronů. Prvky téže skupiny mají stejný počet valenčních elektronů, a proto mají podobné vlastnosti. To je základní pravidlo platící v tabulce prvků. Vlastnosti chemických prvků se opakují tak, že prvky s podobnými vlastnostmi leží ve stejné skupině.