Periody

   Vodorovné řady prvků periodické tabulky se jmenují periody. Tabulka je rozdělena na sedm period, ve které následují po sobě prvky podle atomového čísla.
   První perioda má pouze dva prvky, druha a třetí má po osmi prvcích. To jsou tzv. malé periody.
   Ostatní periody (4. až 7.) mají od 18 do 32 prvků, z toho 7. perioda je neúplná. To jsou tzv. velké periody. Prvky jsou v periodách řazeny tak, že každý následující prvek má ve vnější slupce o jeden elektron více než prvek předcházející. Všechny prvky ležící v jedné periodě mají stejný počet elektronových slupek.
   Tak, jak se postupně mění počet elektronů ve vnější slupce prvků jedné periody, mění se i jejích chemické vlastnosti.