Helium

Název českýHelium
Název latinskýHelium
Název anglickýHelium [,hi:liem]
ZnačkaHe
Protonové číslo2
Hmotnostní číslo4,0026
Oxidační číslo0
Elektronegativita4,5
Teplota tání °C-272,1
Teplota varu °C-269


Zajmavé jednou větou

... helium na Slunci byl objeven o 13 let dríve než na Zemi

... helium na Slunci objevil 19 srpna 1868 francouzský vedec [Ž. Žansen] a 20 ríjna 1868 anglický vedec [D. N. Lokjer]

... v roce 1881 italský vedec [Palmieri] oznámil o objevení helia ve vulkanických plynech, ale toto oznámení (pozdeji potvrzené) vetšinou vedcu nebylo bráno vážne. Podruhé zemní helium objevil Sir William Ramsey v roce 1895

… na 1 kg pozemského materiálu pripadá jen 0,003 mg helia

… obsah helia ve vzduchu je 0,00052 objem. %

… 23 % kosmické hmoty pripadá na helium

… podle ruzných údaju atmosféra Jupitera obsahuje 17 - 33 % heliaVlastnosti

   Jednoatomový plyn bez chuti a zápachu, nacházející se v zemské atmosféře. Helium je naprosto nereaktivní (má velmi stabilní strukturu elektronového jádra), proto není známa žádná jeho sloučenina.

Využití

   Pro svoji nízkou hustotu a nehořlavost se užívá k plnění vzducholodí a balónů, dále jako složka dýchacích směsí pro potápěče a v neposlední řadě jako náplň reklamních a osvětlovacích trubic.

<-- nahoru -->