Výpočty procentového složení látky

   Tento druh výpočtu nám dovolí určit procentové zastoupení prvků v molekule.

Př. 1: Jaké je procenrové složení vody?

1. Zjistíme molekulovou hmotnost vody H2O (pro naše výpočty zaokrouhlíme na celá čísla);
atomová hmotnost 2 H . . . 2 u
atomová hmotnost O . . . 16 u 
molekulová hmotnost H2O . . . 18 u
2. Řešíme úměrou:
18 u vody je . . . 100 %
16 u kyslíku je . . . x %
x = 100 . 16 : 18
x = 88,9 %
   Voda obsahuje 88,9 % kyslíku.

18 u vody je . . . 100 %
2 u vodíku je . . . y %
y = 100 . 2 : 18
y = 11,1 %
   Voda obsahuje 11,1 % vodíku.

Odpověď: molekula vody obsahuje 88,9 % kyslíku a 11,1 % vodíku.

Př. 2: Vypočítejte procentové složení oxidu hlinitého.

1.
atomová hmotnost 2 Al . . . 53,96 u
atomová hmotnost 3 O . . . 48 u       
molekulová hmotnost Al2O3 . . . 101,96 u
2.
101,96 u Al2O3 je . . . 100 %   101,96 u Al2O3 je . . . 100 %
53,96 u 2 Al je . . . x % 48 u 3 O je . . . y %
x = 100 . 53,96 : 1,01,96
x = 52,92 %
y = 100 . 48 : 1,01,96
y = 47,08 %

Odpověď: oxid hlinitý obsahuje 52,92 % a 47,08 % kyslíku.