Periodický zákon

   Z opakování se vlastností prvků po jistých periodách vyvodil Mendělejev tzv. periodický zákon, který v dnešní úpravě zní:

   Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkci jejich atomových čísel.


   Třeba tomu rozumět tak, že chemické a fyzikální vlastnosti prvků závisí na vnitřní stavbě jejich atomů a mění se zákonitě se změnou jejich atomového čísla.