Oxidy

Zasadotvorné oxidy
Kyselinotvorné oxidy
Amfoterní oxidy