Polymerace

     Molekuly ethylenu mají schopnost navzájem se vázat důsledkem čehož vzniká obrovská molekula. Základní kostrou této makromolekuly tvoří řetězec složený z několika tisíc uhlíkových atomů. Této schopnosti molekul ethylenu se využívá při výrobě polyethylenu a příslušná reakce se nazývá polymerace.

  Polymerace je chemická reakce, při níž se molekuly jednoduché organické sloučeniny slučují a tvoří makromolekulární látky bez vzniku vedlejšího produktu.

  Výchozí látka se označuje jako monomer, produktem polymerace je polymer. Polymerovat může pouze ta sloučenina, která má aspoň jednu dvojnou vazbu, např. ethylen, propylen, vinylchlorid atd.

PROCES POLYMERACE

1. Monomer (ethylen) monomer
2. Dvojná vazba zaníká zánik dvojné vazby
3. Polymer (polyethylen) polymer
Polymerace zapsana chemickou rovnici:

polymerace zapsana chemickou rovnici
Poznámka:
  Číslo n je větší než tisíc; hranatými závorkami ve vzorci polyethylenu se označuje úsek makromolekuly, který se mnohonásovbě opakuje.

Př 1:

n CH2=CH-CH3 ŕ [-CH2-CH-CH3-]n
propylen                   polypropylen

Př 2:

n CH2=CHCl ŕ [-CH2-CHCl-]n
vinylchlorid          polyvinylchlorid

Př 3:
polysteren
styren                        polystyren

<-- nahoru -->