Uhlovodíkový zbytek arenu je aren bez jednoho vodíku.
aren