Aminokyseliny

DEFINICE

    Jsou to karboxylové kyseliny, které jsou obsaženy ve všech živých organizmech a mají charakteristickou skupinu -NH2.

NÁZVOSLOVÍ

    Nejdůležitější aminokyseliny se přednostně pojmenovávají vžitými triviálními názvy (tab. dole).

obecný vzorec aminokyseliny
obecní vzorec aminokyseliny R - zbytek organické látky

R-Triviální název
H-glycin
CH3-alanin
HOCH2-serin
HSCH2-cystein
(CH3)2-CH-valin
HOOC-CH2-kyselina asparagová
NH2-(CH2)4-lysin
fenylalanin

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec
glycin
(kyselina aminooctová)
glycin NH2CH2COOH

VYUŽITÍ

Název Vlastnosti Využití
glycin
(kyselina aminooctová)
bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě chemikálie pro laboratorní práci


<-- nahoru -->