Odpověď

Cvicení 3

Určete názvy skupin, do kterých patří dané prvky

1. Kovy alkalických zemin
2. Platinové kovy
3. Vzácné plyny
4. Halogeny
5. Alkalické kovy