Odpověď

Cvicení 2

Zjistěte počet neutronů v atomu

1. Skandium - 24 neutrony
2. Germanium - 41 neutronů
3. Rtu - 121 neutronů
4. Uhlík - 6 neutronů
5. Baryum - 81 neutronů