Odpověď

Cvicení 1

Pojmenujte sloučeniny s určením druhu:

1. H2SO4
kyselina sírová; kyslíkatá kyselina
2. NaCl
chlorid sodný; sůl
3. MnO
oxid manganatý; zásadotvorný oxid
4. PbO
oxid olovnatý; amfoterní oxid
5. LiOH
hydroxid litný; rozpustný ve vodě hydroxid - louh
6. HI
kyselina jodovodíková; bezkyslíkatá kyselina
7. P2O3
oxid fosforitý; kyselinotvorný oxid
8. Fe(OH)3
hydroxid železitý; nerozpustný ve vodě hydroxid
9. Ba3(PO4)2
fosforečnan barnatý; sůl