Odpovědi

Křížovka č. 9

1. F O T O S Y N T É Z A
2. A L K A N Y
3. Š K R O B
4. M R A V E N Č Í
5. G L U K O S A
6. K O F E I N
7. V I T A M Í N Y
8. V I N Y L CH L O R I D
9. T H Y R O X I N

Křížovka č. 8

1. M E T H A N
2. C Y K L O P R O P A N
3. D E K A N
4. B U T A D I E N
5. S T Y R E N
6. V I N Y L CH L O R I D
7. P R O P E N
8. T O L U E N


Křížovka č. 7

    Nezbytný pojem v RedOx reakcích:

1. R U T H E N I U M
2. P E N T E L Y
3. O X I D A C E
4. F L U O R
5. E L E K T R O N
6. H + + C L -
7. P E N T A H Y D R O G E N J O D I S T Á


Křížovka č. 6

    Látka, jejíž roztoky vedou elektrický proud.

1. Š E S T
2. E L E K T R O N
3. S E L E N A N
4. K 2 C O 3
5. A C E T Á T
6. R A D I U M
7. B R O M
8. M O L
9. K R Y P T O N
10. K A T O D A


Křížovka č. 5

    Prvek s pověsti zabijáka.

1. N a H C O 3
2. R b O H
3. K 2 Z n O 2
4. F e 2 O 3
5. K M n O 4


Arzen. Oxid arzenitý As2O3 se dlouhou dobu používal jako prostředek pro vyhubení potkanů a občas i nevhodných lidí.

Křížovka č. 4

    Nerost, který tvoří celá pohoří (okolí Berouna, severně od Brna).

1. O L O V O
2. V Á P N Í K
3. E U R O P I U M
4. N O B E L I U M
5. G E R M A N I U M
6. P R O M E T H I U M
7. T E CH N E C I U M


Vápenec je uhličitan vápenatý CaCO3. Používá se zejména k výrobě páleného vápna - oxidu vápenatého CaO.

Křížovka č. 3

    Jaký asi vědec z 20. století se ukrývá v tajence?

1. Ž E L E Z O
2. CH E M I E
3. F R A N C I U M
4. A B S O R P C E
5. D I A M A N T
6. N E U T R A L I Z A C E
7. I N D I K Á T O R
8. N a C l

Albert Einstein (1879 - 1955) byl vědec, který se proslavil učením o vztahu mezi hmotností, pohybem, prostorem a časem. Objevením vztahu mezi hmotností a energií splynul zákon zachování hmotnosti a zákon zachování energie v jeden zákon zachování hmotnosti a energie:
Úhrne množství hmotnosti a energie je neměnné.

Křížovka č. 2

    V tajence přečtete jméno vědce, které si musí pamatovat každý inteligentní člověk (neinteligentní též).

1.  H  E L I U M
2. K Ř E M I Č I T Ý
3. K Y A N I D
4. S Í R A N
5. CH R O M O V O U
6. O L O V N A T Ý
7. K Y S E L I N A
8. L A K M U S
9. F O S F O R E Č N Ý CH


    Stockholm, 16:30 hodin odpoledne 10. prosince 1959. V koncertní síni je shromážděna královská rodina, diplomatický sbor a vůdčí osobnosti veřejného života. Probíhá výroční slavnost světové vědy - švédský král odevzdává Nobelovy ceny novým laureatům. Ke králi přistupuje štíhlý starší muž, spíš menší postavy, s tmavými, trochu prošedivělými vlasy a s černými pronikavými očima. Za chemii vyznamenaný je profesor Karlovy univerzity Jaroslav Heyrovský.

Křížovka č. 11. A N I O N T
2. F L U O R O V O D Í K O V Á
3. M O L E K U L A
4. S E L E N
5. N E O N
6. I Z O T O P Y
7. E L E K T R O N E G A T I V I T A


Nukleon je společný název pro protony a neutrony.